EU pályázatírás

Aktuális EU pályázatírási hírek: A blog a vállalkozások számára elérhető vissza nem térítendő támogatásokkal foglalkozik. A blog szerkesztője a Forrás Centrum Kft.

Friss topikok

  • EUPM: A nagy pályázati lázban ne felejtsétek, hogy kellő tudás birtokában sikeresebbek lehettek. Jó tapa... (2010.02.01. 11:14) Zöld Beruházási Rendszer

Szerkesztő:

Az EU pályázatírás blogot a Forrás Centrum Kft. szerkeszti, hogy ezzel segítse a vállalkozásokat a pályázati rendszerben történő eligazodásban

A Széchenyi Terv pályázatai

2011.01.25. 14:19 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: terv széchenyi

Magyarország talpra állásának, megújulásának és felemelkedésének fejlesztéspolitikai programját és a megújuló fejlesztéspolitikai rendszert széleskörű társadalmi egyeztetések után véglegesítették. Az Új Széchenyi Terv elindításának legfontosabb elemei a kitörési pontok alapján meghirdetésre kerülő pályázatok, a támogató pénzügyi eszközök, és a közös nemzeti célokat megvalósító Nemzeti Programok.


Önkormányzatok és társulásaik külön, vagy központi költségvetési szervekkel közösen pályázhatnak, és akár 450 millió forintot is nyerhetnek az új kerékpárút hálózat fejlesztési tenderen. Települések közötti kerékpárutak, kerékpársávok, árvédelmi töltésen vezetett bicikliutak épülhetnek meg, összesen 6,5 milliárd forintból 85-90 %-os támogatással.
Elindul vállalkozásfejlesztési alapítványok és pénzügyi vállalkozások számára a mikrocég támogatói és hitelközvetítői pályázat. A kiválasztott közvetítőknek az lesz a dolguk, hogy egyrészt a számukra biztosított uniós pénzből hitelezőként járjanak el, és a kedvezményezett kisvállalkozásokkal saját nevükben és kockázatukra hitelszerződést kössenek. Másrészt közreműködnek majd a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatok kezelésében és a támogatási szerződések megkötésében. Az Új Széchenyi Tervben a legkisebb cégek támogatása vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén történik, első körben 26 milliárd forint értékben. A megvalósítandó projektjük vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik majd össze. Szoftvereket, hardvert és eszközöket szerezhetnek be.


A foglalkoztatás területén az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) segíteni kívánja a hátrányos helyzetű munkanélküliek belépését és tartós beilleszkedését a munkaerőpiacra. A pályázati program fő prioritása a munkaerőpiac bővítése. Elérhető lesz olyan felhívás is, amely a munka világába visszatérő kismamákat, az érettségizett, de szakképesítéssel nem rendelkező álláskeresőket támogatja annak érdekében, hogy a piac igényeinek megfelelő, keresett szakmákat tanulhassanak. A foglalkoztatás támogatását, eszközbeszerzést, információs technológia fejlesztést, illetve kiegészítő tevékenységeket segítő pályázat hosszú távon orvosolhatja mindazok problémáit, akik régóta munkanélküliek, vagy nemrég veszítették el állásukat. Munkahelyi képzések támogatására is lehetőségük nyílik a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
A vállalkozásfejlesztésen belül új lehetőségként a legkisebb cégek vissza nem térítendő támogatással és kedvezményes kamatozású hitel kombinálásával juthatnak fejlesztési forráshoz! A kis- és középvállalkozásoknak (KKV-knak) lehetőségük nyílik technológia-fejlesztésre és korszerűsítésre. Az Új Széchenyi Terv fő kedvezményezetti területei a kkv-szektor, a technológiafejlesztés, a munkahelyteremtés és az innováció.
A zöldgazdaság-fejlesztéshez kapcsolódóan megnyílnak a régen várt, megújuló energia pályázatok. A kiírások az alternatív energiaforrások teljes körét érintik a biomasszától a szélenergián át, egészen a napenergiáig. Lesz olyan felhívás, amelynek a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló mintaprojektek támogatása a célja, illetve olyan pályázat is, amely a geotermikus energia, tehát a földhő kiaknázásának fokozásában kíván segítséget nyújtani. Több százezer magyar épületnek jelenleg rendkívül rossz az energia hatékonysága. Óriási megtakarításokat lehet elérni mind a lakóépületeknél, mind az önkormányzati, állami szférában. Vállalkozások és költségvetési szervek számára most lehetőség nyílik telephelyük, székházuk energiahatékonyságának, -takarékosságának fokozására, hiszen azok hőszigetelésével, nyílás-záróik cseréjével, fűtés- és világítástechnikai rendszerük korszerűsítésével jelentősen csökkenthetők a ráfordítások.
Mindannyiunk egészségének védelme érdekében törekedni kell arra, hogy Magyarországon mindenütt bevezessék a korszerű, helyi adottságoknak megfelelő hulladékgazdálkodási módszereket. Elindulhat a szilárdhulladék-lerakók felszámolása és az ott található talaj helyreállítását is megkezdhetik a nyertes pályázók.
Az életminőség valódi javítása nem képzelhető el társadalmi szemléletváltás és a fogyasztási szokások változása nélkül. A társadalmi részvétel erősítését, a környezeti demokrácia fejlesztését szolgálja az, hogy pályázhatóak lesznek a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztését célzó, valamint a környezettudatos életmód, fogyasztás, környezetterhelés csökkentésének elősegítésére kiírt felhívások. Meghirdetésre kerül a környezetvédelmi célú informatikai fejlesztésekre irányuló pályázat is a közigazgatás területén.
Az egészségipar területén Pest megye kivételével az egész országban elérhető lesz az a felhívás, amelynek célja, hogy javítsa a betegek hozzáférését a különböző rehabilitációs ellátásokhoz, és hogy érzékelhetően javuljon az egészségügyi szolgáltatás színvonala.
A tudomány-innováció területén a felsőoktatási intézmények lehetőséget kapnak arra, hogy kiemelkedő színvonalú képzéseket nyújthassanak hallgatóik részére. A pedagógusképzés, a módszertani adaptáció vagy éppen a tananyagfejlesztés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók versenyképes tudáshoz jussanak.
Szintén a felsőoktatási intézmények számára kínál esélyt az a pályázat, amelynek köszönhetően az iskolák a nemzetközi oktatási-tudományos piacon megerősíthetik versenyképességüket. Tehetik mindezt az intézményi kapcsolatrendszer, a szellemi potenciál, és a kiemelt kutatási területek fejlesztésével.
A gazdaság dinamizálásának sikeres útja a szereplők szövetkezésének elősegítése. Ennek egyik korszerű formája a klaszterek támogatása. A sikeres klaszterek organikusan fejlődő hálózatok, amelyeknek egyik legnagyobb versenyelőnye, hogy folyamatosan, rugalmasan és tudatosan képesek alkalmazkodni piaci környezetük változásaihoz. Magyarországon többfajta sikeres klaszter működik: van, amelyik kizárólag kis- és középvállalkozások (kkv-k) együttműködésén alapul, és van olyan, ahol az egyetem, a multinacionális cég és a kkv is megtalálja a számítását.
Az agrár, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások is benyújthatnak pályázatot annak érdekében, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék.
Elérhető lesz az a kiírás is, amely az innovációs eredmények hasznosítását támogatva segíti a gazdaságfejlesztést, hogy hazánk a továbbiakban is tudásalapú, fejlődő gazdaság legyen.
A közlekedésfejlesztéshez kapcsolódóan az ország egész területén - Pest megye kivételével - alkalom nyílik logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésére, a 4 és 5 számjegyű országos mellékutak felújítására és korszerűsítésére, valamint kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztésére. A biciklizés számos előnyének köszönhetően egyre nő azok száma, akik a közlekedésnek ezt a módját választják - akár munkába járáshoz, akár hobbiból. Pozitívumai szinte felsorolhatatlanok: olcsó, környezetbarát, hatékony - akár a közösségi közlekedés helyettesítőjeként -, egészséges és javítja a kedélyállapotot. Nem utolsó sorban pedig, ha az utazásnak ezt a módját választjuk, a zsebünkben is jóval több marad, mintha autót vagy tömegközlekedést vennénk igénybe.

Zöld Beruházási Rendszer

2008.10.13. 13:30 | pályázat | 1 komment

Címkék: zöld rendszer beruházási

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kidolgozta azt a Zöld Beruházási Rendszert, amelyen keresztül többek között a lakossági és közszféra üvegházhatású gáz-kibocsátását kívánja csökkenteni. A tervek szerint még az idén kiírják a több milliárd forint keretösszegű pályázatot. Többek között a meglévő épületek energia-hatékony felújítására és alacsony energiafogyasztású új épületek építésére lehet támogatást nyerni.

Az épületekhez kapcsolódó kibocsátások adják a teljes hazai üvegházhatású gáz kibocsátások 30 százalékát, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szerint ezt 2020-ra harmadával lehet csökkenteni. Magyarország korábban a Kiotói Jegyzőkönyvben vállaltaknak megfelelően visszafogta – a vállalt 6 százalékon túl további mintegy 26 százalékkal csökkentette - az üvegházhatású gázok kibocsátását, így 2008 és 2012 között lehetősége van arra, hogy a megtakarított úgynevezet kibocsátási kvóta értékesítésével magyar klímavédelmi beruházásokhoz teremtsen forrásokat. Hazánk az 1990-es évek ipari szerkezetváltásának is köszönhetően mintegy 70-80 millió kibocsátási kvótát takarított meg, melyet részben értékesíthet, részben tartalékol majd. A kvóta értékesítésből származó bevételeket hazánk kizárólag klímavédelmi célokra fordíthatja.

Idén szeptemberben Magyarország a világon elsőként értékesített többlet kibocsátási kvótákat. A nemzetközi emisszió-kereskedelmi rendszerben 2 millió magyar kibocsátási egységet értékesítettünk Belgiumnak, az így befolyt bevételeket a környezetvédelmi minisztérium pályázati úton kizárólag klímavédelmi célokra fordítja majd. A klímabevételekből - a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia prioritásaival összhangban – a zöldtárca egy olyan támogatási rendszert működtet majd, amely mérhető módon segíti elő többek között a lakossági és közszféra kibocsátás-csökkentését. „A kibocsátási kvóták értékesítésével és az erre épülő Zöld Beruházási Rendszerrel hazánk nemzetközi viszonylatban is az elsők között van, és segítségével komoly előrelépést érhetünk el a klímavédelemben” – hangsúlyozta Szabó Imre miniszter. 

A lakossági és a közszférában rejlő energiahatékonysági lehetőségek kihasználása nagyban hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Számítások szerint az épületetek energiahatékony átalakítása 2025-re mintegy évi 6 millió tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményezhet, ami a jelenlegi magyar üvegházhatású gázkibocsátás 7-8 százalékát jelenti. A hazánkban elfogyasztott energia 38 százalékát a lakosság használja fel, ennek is több mint kétharmadát az épületek fűtéséhez és a melegvíz előállításához.

A Zöld Beruházási Rendszer többek között a lakossági és közintézményi szektorban megvalósuló, a meglévő épületek energiahatékonyságának javítását célzó programokhoz, valamint megújuló energiát használó rendszerek kiépítéséhez nyújt majd támogatást. A klímavédelmi program keretében lakások, házak és közintézmények energiahatékony felújítására, megújuló energia felhasználására, valamint új építésű energiahatékony épületek és passzívházak kialakítására lehet majd pályázni. Támogathatóvá válik például a szigetelés, a nyílászárók cseréje, a hővisszanyerős szellőzés, a nyári hővédelem, napkollektorok alkalmazása, földhőcserélős levegő előmelegítés. A távlati tervek között szerepel a kis- és középvállalatok innovatív kibocsátás-csökkentő beruházásainak támogatása is a Zöld Beruházási Rendszer keretében.
 

 

Óriási tömegeket vonzott az Európa Túra valamennyi állomása

2008.10.10. 15:37 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: pályázatok európa túra

A színpadi programok mellett reggeltől estig óránként jelentkeztek be mozgóriportereink a fejlesztések sétányáról. Lovász László és Horváth Szilárd bevonták a látogatókat a kísérletekbe, feladatokba és bemutatták a fejlesztések terepasztalát is.

A rendezvények házigazdái Rákóczi Ferenc, Abaházi Csaba, Szekeres Nóra, Péter Petra és Barabás Éva voltak, akik EU-s és NFT-s kérdésekre adott helyes válaszokért rengeteg ajándékkal jutalmazták a vállalkozó szellemű játékosokat a nap folyamán többször is. Ily módon játékos keretek közt tanították házigazdáink a rendezvények látogatóit.

Több nagyvárosba is ellátogattunk, Budapest volt az első állomás, melyet Balatonfüred, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Miskolc és Szeged követett. Az adott városokban bemutatkoztak a helyi tehetségek is. Zenészek, tánccsoportok, sport együttesek mutatták meg tudásukat a nagyszínpadon.

A délelőtt 10 órakor kezdődő programok között kicsik és nagyok is megtalálhatták a kedvükre valókat. A színpadon többek között akrobatikus Rock&Roll tánc show, freestyle foci bemutató, és rengeteg híresség tette tiszteletét az öt héten át tartó Európa Túra alatt. A programot színesítette Eszményi Viktória és Heilig Gábor, Bartók Eszter, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, Sub Bass Monster, Ádám és Éva, Zséda, a 100 Tagú Cigányzenekar 20 művésze, Caramel, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Palcsó Tamás, Póka Angéla, a Back II Black, Dobrády Ákos, Oláh Ibolya, Varga Ferenc - Balássy Betti, valamint Tóth Vera és Rúzsa Magdi.

Bízunk benne, hogy sikerült közelebb hozni az emberekhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkáját, és megmutatni mind a hét régió lakosainak, hogy milyen sikerprojektek valósultak meg Európai Uniós támogatásokból, illetve reményeink szerint kedvet csináltunk a jövő pályázóinak a beadványok elkészítéséhez.

Végezetül egy kis összefoglaló:

Állomások:
2008. augusztus 20. - Budapest, Erzsébet tér
2008. augusztus 23. - Balatonfüred, Kisfaludy strand
2008. augusztus 23. - Győr, Aranypart
2008. szeptember 6. - Pécs, Széchenyi tér
2008. szeptember 6. - Székesfehérvár, Petőfi tér
2008. szeptember 13. - Szeged, Széchenyi tér
2008. szeptember 13. - Miskolc, Városi Sportcsarnok

És pár érdekes adat:

Megtett kilométer:  több mint 2500 km
Szórakoztatott látogatók száma: több mint 65.000 fő
A szervező csapat létszáma:  több mint 200 fő
Elfoglalt négyzetméterek száma:  több mint 45.000 nm
Színpadon fellépett művészek száma:  több mint 300 fő
Kiosztott NFÜ híd mézeskalácsok száma:  több mint 40.000 db
 

Kezdődik a 2009-2010-es akciótervek társadalmi egyeztetése

2008.10.10. 15:36 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: pályázatok nfü akcióterv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásainak megalapozása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kétéves akcióterveket készít. Az első akciótervek a 2007-2008-as időszakra készültek.

Az akciótervek már az indítani tervezett konkrét pályázati kiírásokat és kiemelt projekteket mutatják be. A 2009-2010-es akciótervek végleges, a kormány elé kerülő változatának elkészítéséhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség most is számít a szakmai, az érdekképviseleti és a társadalmi szervezetek, a gazdasági, az önkormányzati és a civil szféra képviselőinek javaslataira, észrevételeire.

A véleményeket, javaslatokat 2008. november 18-ig várjuk a Partnerségi fórumban, amely regisztrációt követően biztosít hozzászólási lehetőséget bárki számára az akciótervek összes konstrukciójához külön-külön, annak struktúráját követve.

A társadalmi egyeztetést követően minden javaslattevő válaszlevelet kap javaslatai befogadásáról, illetve egyet nem értés esetén azok indoklásáról.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az akciótervek társadalmi egyeztetése a következő hetekben is folytatódik. Az egyeztetés következő szakaszában a regionális operatív programok, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, a Környezet és Energia Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program akcióterveit bocsátjuk társadalmi vitára.

Határon átnyúló együttműködési program és pályázati felhívás Szlovénia és Magyarország között

2008.09.11. 11:21 | pályázat | Szólj hozzá!

Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára és Ivan Žagar, a szlovén Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatal minisztere Mariborban, a Szlovénia és Magyarország közötti határon átnyúló együttműködési program programindító rendezvényén bejelentette, hogy a program első pályázati felhívásának keretében 14 millió euró összegű pályázati forrás áll rendelkezésre közös határ menti fejlesztési projektek megvalósítására.


Molnár Csaba államtitkár előadásában elmondta, hogy a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 az Európai Unió kohéziós politikája fő céljainak megvalósítására törekszik. Az együttműködés célja a tagállamok gazdasági és társadalmi kohéziójának növelése, a Közösség összehangolt, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének ösztönzése, valamint a gazdasági, társadalmi és területi esélyegyenlőség elősegítése. A rendezvényen részt vett Mikulás Brigitta, a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóságának vezetője, aki előadásában kitért a program magyar tagállami felelős szervezete, az NFÜ feladataira ebben a programban éppúgy, mint az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott más hazai és nemzetközi programok végrehajtásában vállalt szerepére.

A program hivatalos indításának szánt rendezvényen elhangzott, hogy az 1. pályázati felhívás 2008. június 27-én tették közzé (benyújtási határidő: 2008. október 30.), melynek célja olyan fejlesztések megvalósítása, amelyeknek köszönhetően a határ menti régió kiváló élet- és munkakörülményeket teremt kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is.


A határon átnyúló hatással rendelkező pályázatok esetében feltétel, hogy a projektpartnerek között legalább egy szlovén és egy magyar partnernek kell lennie. A sikeres megvalósítás további feltétele a pályázatok közös tervezése, végrehajtása, de a közös finanszírozás is. A pályázók non-profit közjogi és magánjogi személyek, önkormányzatok, alapítványok, közintézmények, ügynökségek, kamarák, civil szervezetek is lehetnek.


A most meghirdetett pályázati felhívásban 14 millió euró összegű, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó forrás áll rendelkezésre. Az ERFA támogatás mértéke legfeljebb 85% lehet, a nyertes pályázatok automatikusan hazai társfinanszírozásban részesülnek 10 % mértékig, A projekteket 5 %-os önrész formájában a pályázó partnereknek kell finanszíroznia.

A projektek támogatási összege 50 ezer euró és 2 millió euró között lehet.

Programterületek:
•    a Szlovén Köztársaság területén: Pomurje és Podravje (20%) statisztikai régiók
•    a Magyar Köztársaság területén: Vas megye és Zala megye

Az egyes projektek megvalósítására legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, azonban minden projektnek legkésőbb 2015. március 31-éig le kell zárulnia. 

 

Hat környezetvédelmi nagyprojektről döntött a kormány

2008.09.11. 11:20 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: pályázat környezetvédelem projekt

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív Programja keretében a kormány augusztus 13-án hat, összesen közel 100 milliárd forint értékű környezetvédelmi nagyprojekt támogatásáról döntött.A két árvízi tározó, két hulladékgazdálkodási rendszer és két szennyvíztisztítási projekt több mint 500 település 1,4 millió lakójának életminőségét javítja majd.

A 38 milliárdos összköltségű Hanyi-Tiszasülyi és a Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó 29,3 milliárd forint uniós és 5,2 milliárd forint pedig költségvetési támogatásból valósul meg 2011 végére. Még az idén elkészül a Cigánd-Tiszakarádi és a Tiszaroffi tározó. Így a Közép-Tiszán épülő három tározó - a Hanyi-Tiszasülyi, a Tiszaroffi és a Nagykunsági - Kisköre és Csongrád között 55-65 cm-rel csökkenti a vízszintet, ez 570 ezer embert és 660 ezer hektár területet óv meg az árvíztől ezen a szakaszon, és még Szegednél is 30 cm-rel csökkenti a vízszintet. Előkészületben van a Beregi és a Szamos-Kraszna közi tározók EU-támogatása is, így a 2013-ig megépülő 6 tározó a Tisza teljes hosszán 50-60 cm-rel csökkenti a vízszintet. 2013-ig mintegy 140 milliárd Ft európai uniós forrást vonhatunk be az árvízvédelmi fejlesztésekbe, ebből 110 milliárd Ft-ot a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésére.

A 28 milliárd forint összköltségű két hulladékgazdálkodási nagyprojekt 19,5 milliárd támogatásból valósul meg, ebből 16,5 milliárd forint európai uniós, 3 milliárd forint pedig költségvetési támogatás. A Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt 313 település 426 ezer lakos évi mintegy 200 ezer tonna hulladékának korszerű, szelektív gyűjtésen és biológiai kezelésen alapuló feldolgozását oldja meg. A projekt 12 várost és 301 községet fed le, különösen a hátrányos helyzetű aprófalvak és tanyák környezeti biztonságát javítja majd. A Győr Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 112 település 260 ezer lakosának hulladékkezelését oldja meg 2,5 ezer km2 területen.

A 31,9 milliárd forint összköltségű két szennyvízkezelési nagyprojekt 26,5 milliárd forint támogatásból valósul meg, ebből 22,5 milliárd forint európai uniós, 4 milliárd forint pedig költségvetési támogatás. A Makó és térsége szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló projekt keretében hat településen vezetékes szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer épül ki, ez 41 ezer lakost érint. A fejlesztés eredményeképp a csatornázott háztartások száma a jelenlegi 2342-ről 14 ezerre nő, így a jelenlegi 23%-os csatornázottság közel 100%-ra emelkedik. Csökken a térség belvíz veszélyeztetettsége, a talaj és a talajvíz szennyezettsége, valamint a Maros vízgyűjtőjének szennyezettsége is. A Békéscsaba szennyvíztisztítása és csatornázás-fejlesztése eredményeképp a 66 ezres városban további 21 ezer lakos kapcsolódhat rá a csatornahálózatra, így nő a komfortfokozat és alacsonyabbá is válik a lakosság számára a szennyvíz elszállításának költsége. A beruházás hatására jelentősen javul az Élővíz-csatorna és a Kettős-Körös vízminősége is.

K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása - 5LET 2008

2008.09.11. 10:56 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: pályázat innováció k f

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2003. évi XC. törvénnyel (Atv.) összhangban, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósításának támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a szellemi tulajdon hasznosítására létrejövő cégek alapításának ösztönzése. Alapelv, hogy az egyén akkor juthat támogatáshoz, ha projektjavaslatával , az egyes fázisokban elvégzett munkájával, ill. K+F  eredményeivel alá tudja támasztani, hogy a projekt sikeresen végrehajtható és az ötletből új termék lesz, valamint képes a hasznosításhoz szükséges vállalkozás létrehozására.

 

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása (2-20 millió Ft, 35%-50%) - GOP-2008-223

2008.09.01. 16:29 | pályázat | Szólj hozzá!

Címkék: pályázat webáruház

A Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt. (MAG Zrt.) elindította az e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása című pályázati kiírását. A pályázat keretében 2-20 millió Ft, Pest megyében 35 %, míg vidéken 50 % mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a következő fejlesztésekhez:
• On-line ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása
• B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása
• B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása
• Elektronikus szerződéskötés kialakítása
• Elektronikus számlázás kialakítása
• vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása,
• elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása.
• a tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer bevezetése

A pályázaton olyan mikro-, kis- és középvállalkozás vehet részt, amely átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt, nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget, saját tőkéje nem negatív.

A projekt nem kizárólag a webáruház kialakításából állhat, hanem hardver eszközöket is beszerezhetünk az elszámolható költségek 20 %-áig, de maximum 8 millió Ft összegig. Ügyelni kell arra, hogy a beszerzésre kerülő szoftverek értékének az összes elszámolható költsége minimum 45% kell, hogy legyen. A projekt megvalósításához szolgáltatásokat is igénybe vehetünk az elszámolható költségek 40 %-ának erejéig, de maximum 16 millió Ft összegig.

Amennyiben webáruház vagy a felsorolt e-szolgáltatások kialakításában gondolkodik, akkor mindenképpen érdemes a pályázat beadását megfontolni.